பள்ளிகொண்டா கிளை தஃவா

வேலுர்  மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று முதல் 10-09-2014 அன்று வரை தனி நபர் தஃவா செய்யப்பட்டது………………………………