பள்ளிகொண்டா கிளை தஃவா

வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா கிளை சார்பாக கடந்த 24-08-2013 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது……….