பர்துபை கிளை-வாராந்திர பயான்

துபை மண்டல பர்துபை கிளை மர்கஸில் 15.10.2015 அன்று நடைபெற்ற வாராந்திர பயானில் சகோ.இர்ஷாத் அவர்கள் “ஏகத்துவம் எங்கள் உயிர் மூச்சு” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்கள். இதில் அதிகமான சகோதரர்கள் கலந்துக்கொண்டனர். அலஹம்துலில்லாஹ்!