பராத் இரவு – சாரமேடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 06-06-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.உம்மர் பாருக் அவர்கள் “பராத் இரவு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………….