பயான் – மந்தக்கரை கிளை

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் மந்தக்கரை கிளை சார்பாக 
04.10.2015 அன்று மக்ரிப் தொழுகைக்கு பிறகு அலுவலகத்தில் ஆண்கள் பயான் நடைபெற்றது அதில் முஹர்ரம் மாததின் பெயரால் பித்அத் என்ற தலைப்பில் மாவட்ட தாயி. அப்துல் மாலிக் அவர்கள் உரையாற்றினார்.