பயான் – பேட்டை கிளை

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக 06.09.2015 அன்று மஃரிப் தொழுகைக்கு பிறகு ஆண்களுக்கான பயான் பள்ளிவாசலில் வைத்து நடைபெற்றது.