பயான் – பேட்டை கிளை

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக 06.09.2015 அன்று சிறுபான்மையிறுக்கான கல்வி உதவி தொகை பெறுவது எப்படி? என்பதை குறித்து விளக்கி பேசபட்டது.