பயான் – பத்தமடை கிளை

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் பத்தமடை கிளை சார்பாக 12/07/2015 அன்று இஷா தொழுகைக்கு பின் குடும் பவியல் என்ற தலைப்பில் சகோ ஜஹபர் உரை நிகழ்தினார்.