பயான் நிகழ்ச்சி – ஜாவு கிளை

பஹ்ரைன் மண்டலம் ஜாவு கிளை சார்பாக 23.10.2015
அன்று பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ அப்துல் ஹமீது அவர்கள் படைத்தவனை மட்டுமே வணங்குவோம் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.