பயான் நிகழ்ச்சி – காலேஜ்ரோடு கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் காலேஜ்ரோடு கிளை சார்பாக
06-10-2015 அன்று மஃரிப் தொழுகைக்குப் பிறகு சிந்திக்க சில நொடிகள் என்ற தொடர் பயான் நிகழ்ச்சியில் சின்ன சின்ன சட்டங்கள் என்ற தலைப்பில் சகோ முஹம்மது சலிம் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.