பனைக்குளம் வடக்கு கிளை தஃவா

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் வடக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 04-10-2013 அன்று தொழுகை பற்றி தஃவா செய்யப்பட்டது………………….