பனைகுளத்தில் ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி!

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளத்தைச் சார்ந்த சகோதரி: ரஹ்மத் நிஷா என்பவருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக TNTJ தலைமை மூலம் வந்த ஜகாத் நிதியிலிருந்து ரூபாய் 5000 கடந்த 26 .10 .10 அன்று வழங்கப்பட்டது.