பதுரு போர் தரும் படிப்பினை – கள்ளகுறிச்சி கிளை பெண்கள் பயான்

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் கள்ளகுறிச்சியில் கடந்த 17-12-2013  அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. சகோதரி காதர்பி அவர்கள் “பதுரு போர் தரும் படிப்பினை” என்ற தலைப்பில்   உரையாற்றினார்கள்……………….