பட்டூர் கிளை பெண்கள் பயான்

காஞ்சிமேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 04-10-2013 அன்று பெண்கள் பயான்  நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ரஹீம் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…………..