பட்டூர் கிளை தர்பியா

காஞ்சிமேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ரஹீம் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்………………