பட்டுர் கிளை பயான்

காஞ்சிமேற்கு மாவட்டம் பட்டுர் கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.யாசின் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……….