பட்டாபிராம் கிளை தஃவா

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2013 அன்று பிற சமய  சகோதரர்களுக்கு இஸ்லாம் குறித்து  தஃவா செய்யப்பட்டது…………….