பட்டாபிராம் கிளை தஃவா

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இஸ்லாம் குறித்த அவர்களின் சந்தேங்களுக்கு பதிலளிக்கபட்டது……………..