பட்டாபிராம் கிளை தஃவா

Image1159 (1)திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக 08/05/2013 அன்று பிற மத சகோதரருக்கு தாஃவா செய்யப்பட்டது.