பட்டாபிராம் கிளை தஃவா

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2014 அன்று சூனியம் மற்றும் இந்திய முஸ்லிம்களின் எச்சரிக்கை என்ற தலைப்பில் போஸ்டர்கள்  ஒட்டப்பட்டது…………………………