பஜார் கிளை பெண்கள் பயான்

கரூர் மாவட்டம் பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த 22-09-2013  அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது………………