நோட்டீஸ் விநியோகம் – ஹித் கிளை

அல்லாஹ்வின் அருளால், கடந்த 31-05-2013 அன்று பஹ்ரைன் மணடலம் மற்றும் ஹித் கிளையில் ஜும்ஆ தொழுகைக்குப் பிறகு தாவா நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.