நோட்டிஸ் விநியோகம் – S.V.காலனி கிளை

திருப்பூர்மாவட்டம் S.V.காலனி கிளை சார்பில் கடந்த 28-09-2013 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.