நோட்டிஸ் விநியோகம் – முகப்பேர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் முகப்பேர் கிளை சார்பாக கடந்த 25.09.13 அன்று  பிறசமய சகோதரர்களுக்கு நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.