நோட்டிஸ் விநியோகம் – புதுநகரம் கிளை

கேரள மண்டலம் புதுநகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 25-05-2013 அன்று நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.