நோட்டிஸ் விநியோகம் – திருவாரூர் கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாரூர் கிளை மாணவரனி சார்பாக 27-09-2013 அன்று வேலை வாய்ப்பு அலுவலகதில் பதிவு செய்வது எப்படி? என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.