நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – மக்காநகர் கிளை

நெல்லை மாவட்டம் மக்காநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 09-05-2014 அன்று இணைவைபுக்கு எதிராக நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………….