நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – மனப்பாறை கிளை

திருச்சி மாவட்டம் மனப்பாறை கிளை சார்பாக கடந்த 30-08-2013 அன்று நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது…………