நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – பஹ்ரைன் மண்டலம்

பஹ்ரைன் மண்டலம் சார்பாக கடந்த 04-10-2013 அன்று வாரம் ஒரு சட்டம் என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………….