நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – தாம்பரம் கிளை

காஞ்சிமேற்கு மாவட்டம் தாம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-09-2013 அன்று மணிமங்களம் பகுதியில் தர்காவில் நடப்பது என்ன? என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………..