நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – சுப்ரமணியபுரம் கிளை

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-09-2014 அன்று ”தவிர்ந்து கொள்வோம் ”
என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………..