நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – ஒட்டன் சத்திரம் கிளை

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன் சத்திரம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2014 அன்று “யார் இவர்” என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ்கள்  விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………….