நோட்டிஸ்கள் விநியோகம்- எம்.எஸ். நகர் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 17-08-14 அன்று சூனியம் என்ற தலைப்பில்  நேட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது