நேர்வழி எது, வழிகேடு எது – திருவிதங்கோடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

குமரி மாவட்டம் திருவிதங்கோடு கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.  இதில் சகோ.அபுல் ஹஸன் அவர்கள் “ நேர்வழி எது, வழிகேடு எது” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………………