நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக செயற்குழு

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக(08/10/2015)அன்று ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு சம்மந்தமாக பணிகளை முடிக்கிவிடும் செயலாக நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கீழ் உள்ள புளியங்குடி கிழக்கு கிளை,புளியங்குடி மேற்கு கிளை, வாசு கிளை, சங்கரன்கோவில் கிளை, ஆகிய நான்கு கிளைகளை ஒருங்கினைத்து செயற்குழு நடைபெற்றது.