நெல்லையை உலுக்கிய முஸ்லிம்களின் போராட்டம்: தமிழ் முரசு போஸ்டர் செய்தி!

நெல்லையை உலுக்கிய முஸ்லிம்களின் போராட்டம்:   இன்றைய (14-2-2012) தமிழ் முரவு தமிழ் முரசு போஸ்டரில்  நெல்லை மாவட்ட பிப் 14 போராட்டம் குறித்து செய்தி!