நெல்லிக்குப்பம் கிளை – நகர_பொதுக்குழு

கடலூர்  மாவட்டம்  நெல்லிக்குப்பம் கிளை        (21/10/15)    அன்று  நகர_பொதுக்குழு  நடைபெற்றது. இதில் மாவட்டத் தலைவர் M.பாஜீல் உசோன் தலைமையில் மற்றும் மாவட்ட துனை செயலாளர்  A.அப்துல் சாலம் , மாவட்ட மாணவரணி செயலாளர்  A.முஹம்மது அர்ஷத் அவர்கள்  முன்னிலையில் கீழ்கண்ட புதிய நிர்வாகிகள் தேர்ந்தெடுக்க பட்டனர்…..
தலைவர்:
சகோ: A.G. முஹம்மது அக்பர்- 9944604417
செயலாளர்: 
சகோ: M.முஹம்மது கெளஸ்- 9790583337
பொருளாளர்:
சகோ:  G.செளக்காத் அலி- 9003532573
துணை தலைவர்: 
சகோ: H. உமர் பாருக்- 9790298066
துணை செயலாளர்:
சகோ:  A. முஹம்மது ரஃபிக்- 8122201732
மாணவரணி செயலாளர்:
A.முஹம்மது இதிரிஸ்- 8754360899
மருத்துவர்அணி செயலாளர்:
A.முஹம்மது  இலியாஸ்-
8608422501
தொண்டரணி செயலாளர்:
M.தமிமுல் அன்சாரி- 9043196804
ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.