நெற்குன்றம் வாராந்திர தர்பியா

திருவள்ளுர் மாவட்டம் நெற்குன்றம் கிளையில் கடந்த 12-2-2012 அன்று வாராந்திர தர்பியா நடைபெற்றது.