நூல் விநியோகம் – வண்டிமேடு கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் வண்டிமேடு கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 17/02/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.

தலைப்பு: இஸ்்லாம்் திருமனம்்
மொத்த மதிப்பு: 2