நூல் விநியோகம் -மரக்கடை லெட்சுமாங்குடி கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம்  மரக்கடை லெட்சுமாங்குடி கிளையின் சார்பாக கடந்த 06/02/2013 அன்று பிறசமயத்தவர்களுக்கு நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.