நூல் விநியோகம் – நங்கநல்லூர் கிளை

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் நங்கநல்லூர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 26-05-2013 அன்று மார்க்க நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.