நூல் விநியோகம்- தாம்பரம் கிளை

காஞ்சிமேற்கு மாவட்டம் தாம்பரம் கிளையின் சார்பாக கடந்த 26/05/2013 அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.