நூல் விநியோகம் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2013 அன்று நூல் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.