நூல்கள் விநியோகம் – S.V.காலனி கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் S.V.காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற சகோதரருக்கு நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………….