நூல்கள் விநியோகம் – MKB நகர் கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் MKB நகர் கிளை சார்பாக கடந்த19-05-2013  அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது……