நூல்கள் விநியோகம் – MGR நகர் கிளை

தர்மபுரி மாவட்டம் MGR நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று நூல் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………..