நூல்கள் விநியோகம் – M.S.நகர் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் M.S.நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-05-2014 அன்று நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……………………