நூல்கள் விநியோகம் – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக  கடந்த 02-09-2013 அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு இஸ்லாம் குறித்து தஃவா செய்து நூல்கள் வழங்கப்பட்டது…………..