நூல்கள் விநியோகம் – மேற்ப்பனைக்காடு கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மேற்ப்பனைக்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 07-08-2013 அன்று பெண்களுக்கான நபிவழி சட்டங்கள் என்ற நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…