நூல்கள் விநியோகம் – முகப்பேர் கிளை

 திருவள்ளுர் மாவட்டம் முகப்பேர் கிளை சார்பாக கடந்த 27.09.13 அன்று  குர்பானியின் சட்டங்கள் என்ற தலைப்புகளில் நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது